Інтеграція з віртуальною АТС "Binotel" (Бінотел) для конфігурацій BAS на керованих формах

 • Возможность позвонить с карточки клиента.
 • Получение информации о клиенте при активном звонке (по нажатию комбинации клавиш "Ctrl+1").
 • Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
  • возможность воспроизведения записи разговора;
  • сохранение истории sms-сообщений, полученных на наши номера телефонов в «Бинотел», а также отправленных из «Бинотел»;
  • автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации;
 • Состояние внутренних линий пользователей (активный, разговаривает, вне сети) на «Бинотел»:
  • возможность позвонить на другую внутреннюю линию;
  • возможность перевести текущий активный звонок на другую внутреннюю линию.
 • Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.
 • Синхронизация клиентов BAS с клиентами «Бинотел»:
  • регулярная выгрузка измененных и новых клиентов из BAS в «Бинотел»;
  • передача с BAS в «Бинотел» привязки клиента к менеджеру.


Галузь АТП, управління транспортом  Друкарні  Оптова торгівля  Медичні клініки, лікувальні установи  Здача обладнання в оренду  СТО, автосервіс, продаж запчастин і автомобілів  Інтернет-магазин  Туризм  
Категорія Додаткові налаштування  Керовані форми  Інтеграція з віртуальними АТС  
Вид обліку Управлінський облік  
Конфігурації BAS Управління торгівлею, редакція 3.2  Управління невеликою фірмою  Бухгалтерія, редакція 2.0  CRM 2.0 від Рарус  ЕRP: Управління підприємством, редакція 2.0  CRM 2.0 від "1С:Підприємство"  BAS Бухгалтерія, редакція 2.1  BAS Комплексне управління підприємством  Управління торгівлею для Росії, редакція 11  Медицина. Стоматологічна клініка, редакція 1.0  BAS Малий бізнес  
Інтеграція з віртуальною АТС "Binotel" (Бінотел) для конфігурацій BAS на керованих формах
від
3 000.00
Купити
Повний опис

Перелік функцій модуля "Інтеграція з віртуальної АТС "Binotel" для конфігурацій BAS на керованих формах:

 
 • Збереження історії розмов в картці клієнтів:
  • можливість відтворення запису розмови;
  • збереження історії sms-повідомлень, отриманих на наші номери телефонів в «Бінотел», а також відправлених з «Бінотел»;
  • автоматичне заповнення джерела інформації за встановленим відповідності наших номерів телефонів джерел інформації;

 

Детальніше про функції


1.Отримання інформації про клієнта при активному дзвінку.


Мал.1. Основна панель модуля. Інформація за поточним дзвінком, стан внутрішніх ліній, можливість перевести дзвінок, контакти співробітників, Ліди, журнал дзвінків (взаємодії), втрачені дзвінки.

Можливість відкриття картки клієнта і контактної особи під час телефонного дзвінка, натиснувши кнопку «Інформація по активному дзвінку» або комбінацію клавіш "Ctrl+1". Звертаємо увагу: картка клієнта відкривається, коли зняли трубку телефону, тобто, при вже активному дзвінку.
Можливість автоматичного створення документа «Телефонний дзвінок» із заповненням клієнта і контактної особи, в якому можна внести записи про телефонний дзвінок. Після закінчення дзвінка з даного документа можна відкрити аудіо-запис розмови, запис відкривається в браузері і в базі BAS не зберігається.

Мал.1.2. Зовнішній вигляд документа «Телефонний дзвінок». Кнопки «Прослухати і зберегти запис розмови».


2. Набір номера з картки клієнта. 


Мал. 2. Картка клієнта (партнера), кнопки «Зателефонувати».


3. Збереження історії розмов в картці клієнта. 

Можливість автоматичного завантаження вхідних і вихідних дзвінків в BAS у вигляді документів «Взаємодії. Телефонні дзвінки» з визначенням клієнта, контактної особи та відповідальної особи «нашої» організації. З картки клієнта або контактної особи можна переглянути історію дзвінків, прослухати аудіозаписи розмов і завантажити файл запису розмови.


Мал. 3. Картка клієнта. Історія дзвінків.


4. Інформація про стан внутрішніх телефонних ліній, переклад дзвінка, дзвінок на внутрішню лінію.


Мал. 4. Інформація про стан внутрішніх телефонних ліній (online, offline, зайнято), переклад дзвінка, дзвінки на внутрішні лінії.


5. Інформація про втрачені дзвінках, відпрацювання втрачених дзвінків.


Мал.5. Інформація про втрачені дзвінках. Картка втраченого дзвінка, можливість передзвонити.


6. Заповнення джерела інформації в документах "Події (телефонні дзвінки), а також в картках лідов".

Джерело інформації визначається за заданими відповідностям для наших номерів телефонів в регістрі відомостей "Відповідність наших номерів телефонів джерел інформації". В даному регістрі вводяться відповідності джерел інформації наших номерів телефонів, підключених до Віртуальної АТС. За заданим відповідностям заповнюється джерело інформації в документах "Події (телефонні дзвінки)", а також в картка лидов.  

Налаштування відповідностей наших номерів телефонів джерел інформації задається в меню "Налаштування" обробки "Віртуальна АТС", на закладці "Відповідність наших телефонів джерел інформації" (мал. 6).


Мал. 6. Заповнення відповідності наших телефонів джерел інформації в основній формі обробки "Віртуальна АТС" меню "Налаштування".


7. Синхронізація контактів у BAS та Бінотел. Синхронізація користувачів BAS з користувачами в Бінотел.

Функція дозволяє синхронізувати клієнтів, контактних осіб клієнтів BAS з клієнтами «Бінотел», а також виконати прив'язку клієнтів «Бінотел» до відповідальних менеджерів, на телефони яких будуть адресуватися дзвінки. При зміні даних по клієнтах дані оновлюються в «Бінотел». Дані клієнта, які передаються в «Бінотел»:

 • найменування;
 • телефони;
 • відповідальні менеджери, на якого переводити дзвінки.

Мал. 7. Синхронізація співробітників BAS та Бінотел, синхронізація клієнтів.

Перелік функцій по синхронізації клієнтів (мал. 7) і співробітників BAS:

 • «Синхронізація співробітників»; виконує зіставлення співробітників BAS з менеджерами в «Бінотел», за якими закріплюються контрагенти.
 • «Вивантаження змінених контрагентів»; виконує вивантаження тільки змінених або нових контрагентів. Обробка також виконується в регламентному завданні кожні 10 хвилин, за замовчуванням.
 • «Повна вивантаження контрагентів»; виконує повне вивантаження всіх контрагентів з BAS в "Бінотел», дана операція виконується один раз при впровадженні модуля «Інтеграція BAS з Бінотел»


8. Швидке створення ліда при вхідному дзвінку.


Мал. 8. Картка ліда (потенційний покупець).

Налаштування реалізована, як окрема підсистема «Управління лідамі», яка не входить в основну поставку модуля «Інтеграція BAS з Бінотел». Налаштування дозволяє вести облік потенційних покупців, які ще нічого не купили. Ліди класифікуються на: гарячий, теплий, холодний, безперспективний. Якщо лід стає покупцем, тоді на підставі картки ліда створюється елемент довідника «Контрагенти» і картка ліда закривається автоматично.

Таким чином, в активних лідах залишаються контакти, які так і не стали покупцями або номер телефону не внесено до контакт будь-якого контрагента.9. Створення замовлення покупця при отриманні інформації про поточний дзвінок. Відкриття журналу замовлень по поточному контрагенту (додатковий платний модуль).

Включається даний функціонал в налаштуванні "Відкривати:", яка знаходиться внизу на закладці "Поточний дзвінок" панелі "Віртуальна АТС", доданий пункт меню: "Новий замовлення покупця" до списку "Що відкривати при активному дзвінку" ( "Нічого не відкривати", "Картку клієнта", "Подія (телефонний дзвінок)"). Таким чином, при активному поточному дзвінку, якщо увімкнено "Відкривати нове замовлення покупця", то при натисканні кнопки "Інформація за поточним дзвінком" або комбінації клавіш "Ctrl + 1" відкриється новий документ "Замовлення покупця" з заповненим контрагентом і контактною особою контрагента (мал.9) , також може бути відкритий журнал замовлень з даного контрагенту (мал.10), якщо включена відповідна настройка в налаштуваннях даного модуля.


Мал.9. Створення документа "Замовлення покупця" по даному клієнту.Мал.10. Відкриття журналу документів "Замовлення покупця" по даному клієнту.


 Як виконане налаштування, для яких конфігурацій підходить

Технічно налаштування виконане у вигляді окремої підсистеми. При цьому типова конфігурація змінюється тільки в декількох місцях, де необхідно.

Налаштування може інтегруватися в будь-які конфігурації BAS, де є номери телефонів та вид документа, який може грати роль документа «Телефонний дзвінок», наприклад - документ «Подія» або документ «Телефонний дзвінок». Є варіанти рішень для типових конфігурацій:

 • ЕRP: Управління підприємством (ERP), редакція 2.0;
 • BAS Управління торгівлею (BAS УТ), редакція 3.2;
 • BAS Комплексне управління підприємством (BAS КУП);
 • BAS Малий бізнес - реалізовано на розширенні;
 • Управління торгівлею (УТ), редакція 3.1;
 • Управління невеликою фірмою (УНФ), редакція 1.4;
 • Управління невеликою фірмою (УНФ), редакція 1.6;
 • Управління невеликою фірмою (УНФ), редакції з 1.6.8- по 1.6.11 реалізовано на розширенні;
 • Управління невеликою фірмою для Росії (УНФ), редакція 1.6.20;
 • Салон краси, редакція 2.0;
 • СРМ від Рарус;
 • Інші конфігурації.

Рішення локалізовано для української та російської мов.
Вимоги до платформи BAS: реліз 8.2.19.121 або новіше.


Заповнення налаштувань модуля "Інтеграція BAS з Бінотел"

 

Інтеграція BAS з Бінотел, конфігурація "Салон краси, ред. 2.0"Інтеграція BAS з Бінотел, конфігурація "УНФ, редакція 1.6", реалізовано на розширенні.


Вартість рішення, грн.

1.   Модуль «Інтеграція з віртуальної АТС" Бінотел ». (Надаємо інструкції для користувачів і адміністратора, відео-інструкцію щодо заповнення початкових налаштувань для початку використання модуля)

  3000
2. Модуль «Управління лідами»  

  3000
3. Роботи по інтеграції в конфігурацію замовника. (3 години, якщо базовою конфігурацією замовника є одна з типових конфігурацій, перерахованих вище) .   2700
4. Установка модулів на робочу базу даних, заповнення первинних налаштувань, консультації з налаштування прав доступу і з питань роботи модулів.
    900
  Всього:   9600  
     
   Термін інтеграції 4 дні.  
     
     
   

Вартість рішення, якщо модулі поставляються в вигляді розширення ("УНФ 1.6.8" і вище, "BAS Малий бізнес"), грн.

 
1. Розширення модуля «Інтеграція з віртуальною АТС "Бінотел"». (Надаємо інструкції для користувачів і адміністратора, інструкція по установці розширення. Відео-інструкцію щодо заповнення початкових налаштувань)      3000
2. Модуль «Управління лідами»       3000
3. Консультація по установці розширення і заповнення початкових налаштувань в конфігурацію замовника. (2 години)      1800
  Всього:       7800
     
    Термін інтеграції 2 дні. 
 


Додатковий функціонал модуля:


 

 Ціна, грн

 1.  Автоматичне підняття картки клієнта і завантаження дзвінків (через http-сервіс)
  6000
 2.  Організація автоматичних передзвонів по втрачених дзвінках   4000
 3.  Завантаження дзвінків по Call Completed + Get Call + Call Tracking   5000
 4.
 Створення замовлення покупця при отриманні інформації про поточний дзвінок. Відкриття журналу замовлень по поточному контрагенту      2000
 5.  Можливість працювати за кількома договорами з віртуальної АТС в межах однієї бази даних BAS   4000
 6.  Організація вихідного дзвінка з зазначеного нашого номеру, не залежно від сценарію в віртуальної АТС   1800


Права на модуль захищені (свідоцтво №76364). Надаємо вигідні умови співпраці для партнерів.


 

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua

 


(0)
Залиште відгук, отримайте 30 хвилин безкоштовних робіт на налаштування і консультації

Володимир, Бренд "Карно" Володимир, Бренд "Карно"
Користуємося модулем інтеграції "1С:Підприємство" -Бінотел вже кілька місяців, дуже зручно робити дзвінки з карток контактів і контрагентів. І теходдержка "Енсіті" приємно радує. .
Студія Смайл. Стоматологічна клініка Студія Смайл. Стоматологічна клініка
Замовили в NCT Модуль інтеграції "1С:Підприємство" і Бінотел. У нас специфічна конфігурація "1С:Підприємство" для медицини.
Після детального обговорення інтеграції, співробітники компанії відмінно і в короткі терміни підготували модуль для впровадження. Окремо хочу виділити професіоналізм Сергія і Владислава, які швидко усували помилки (це нормально для вузькоспеціальних конфігурацій "1С:Підприємство", тим більше, що їх добре знає, тільки той хто з ними працює) і здійснювали підтримку після інтеграції.
Буквально після пари доробок у нас зараз прекрасно взаємодіє "1С:Підприємство" і Бінотел, всі заявлені функції і можливості використовуються.
Віталій Віталій
Відмінне і що важливо стабільне рішення.
Після первинної інтеграції, за роки роботи були поодинокі випадки, які зажадали знань, вище за рівень користувача, з якими запросто допомогли розібратися фахівці розробника.
Хотілося б отримати мануал з інструкцією, в якій буде перелік необхідних регламентних робіт/дій, опис можливостей та нестандартних ситуацій, які можуть виникати (бажано зрозумілих для простих користувачів)))))
Може, вона є, але я не знайшов.


 • Коментарії
 • Facebook
Завантаження коментаріїв...