Конфігурація "Асистанс. Медичний асистанс" на керованих формах, на базі типової конфігурації "BAS Бухгалтерія, ред 2.1"

 • Учет договоров и полисов страхования:

  • Учет программ и опций страхования;

  • Учет пакетов страхования;

  • Учет исключений;

  • Учет разрешенных контрагентов, франшизы, лимиты;

  • Учет уровней клиник;

  • Контроль лимитов и страховых сумм;

  • Автоматизация импорта полисов страхования;

  • Автоматизация загрузки программ страхования, исключения.

 • Учет застрахованных лиц:

  • Автоматическая идентификация при входящем звонке;

  • Авто-создание и идентификация при загрузке полисов;

  • Анализ лимитов, отчеты по расходам.

 • Учет страховых случаев:           

  • Автоматизация процесса урегулирования случаев;

  • Ведение мониторинга;

  • Регистрация оценки качества обслуживания и отказов в обслуживании.

 • Ведение взаиморасчетов с контрагентами:

  • Взаиморасчеты с поставщиками услуг и медикаментов;

  • Автоматическое разнесения отчетов от контрагентов о выполненных услугах и поставке медикаментов;

  • Взаиморасчеты со страховыми компаниями: формирование отчетов, выставление счетов, регистрация актов. Контроль взаиморасчетов на всех этапах.

 • СRМ:

  • Учет внутренних задач: адресация задач пользователям, контроль выполнения;

  • Интеграция с телефонией (как дополнительное решение);

  • Бизнес-процесс «Страховой случай», автоматическое формирование задач пользователям по урегулированию страховых случаев (как дополнительное решение);

  • SMS-информирование, электронная почта.Галузь Медичні клініки, лікувальні установи  Асистанс медичний і технічний  
Категорія Додаткові налаштування  Керовані форми  Асистанським компаніям  
Вид обліку Управлінський облік  
Конфігурації Бухгалтерія для Росії та Казахстану, редакція 3.0  BAS Бухгалтерія, редакція 2.1  
Конфігурація "Асистанс. Медичний асистанс" на керованих формах, на базі типової конфігурації "BAS Бухгалтерія, ред 2.1"
від
200 000.00
Купити
Повний опис

Перелік функцій модуля "Асистанс.Медичний асистанс" для конфігурацій "1С:Підприємство" на керованих формах:

 • Облік договорів і полісів страхування:

  • Облік програм і опцій страхування;

  • Облік пакетів страхування;

  • Облік винятків;

  • Облік дозволених контрагентів, франшизи, ліміти;

  • Облік рівнів клінік;

  • Контроль лімітів та страхових сум;

  • Автоматизація імпорту полісів страхування;

  • Автоматизація завантаження програм страхування, виключення.

 • Облік застрахованих осіб:

  • Автоматична ідентифікація при вхідному дзвінку;

  • Авто-створення і ідентифікація при завантаженні полісів;

  • Аналіз лімітів, звіти по витратах.

 • Облік страхових випадків:           

  • Автоматизація процесу врегулювання випадків;

  • Ведення моніторингу;

  • Реєстрація оцінки якості обслуговування і відмов в обслуговуванні.

 • Ведення взаєморозрахунків з контрагентами:

  • Взаєморозрахунки з постачальниками послуг і медикаментів;

  • Автоматичне рознесення звітів від контрагентів про виконані послуги і постачання медикаментів;

  • Взаєморозрахунки зі страховими компаніями: формування звітів, виставлення рахунків, реєстрація актів. Контроль взаєморозрахунків на всіх етапах.

 • СRМ:

  • Облік внутрішніх завдань: адресація завдань користувачам, контроль виконання;

  • Бізнес-процес «Страховий випадок», автоматичне формування завдань користувачам щодо врегулювання страхових випадків (як додаткове рішення);

  • SMS-інформування, електронна пошта.

Конфігурація реалізована на базі типової конфігурації "BAS Бухгалтерія, редакція 2.1". 


Детальніше про можливості


1. Документ "Договір страхування".

Документ призначений для фіксації всіх договірних умов страхування в базі даних "1С:Підприємство", а саме: 

 • Період дії договору, страхувальник, страхова компанія;
 • Поліси застрахованих осіб;

 • Винятки з договору страхування;

 • Пакети страхування;

 • Програма страхування - групи послуг, категорії послуг, ліміти по ним;

 • Перелік контрагентів, у яких дозволено виконання врегулювання страхових справ;

 • Інформаційні матеріали - фізичні файли: список застрахованих, програма страхування, сам договір страхування;

 • Серії за договором страхування, приклад: приватні особи, юридичні компанії.Мал.1. Документ "Договір страхування". Основна форма документа. Список винятків за договором страхування.

Мал.2. Договір страхування. Програма страхування: види послуг, групи послуг, ліміти по ним.

Мал.3. Договір страхування. Програми страхування (пакети страхування), страхові суми за програмами.

2. Документ "Поліс страхування". 

Документ містить інформацію по застрахованій особі: 

 • асистанські справи;

 • замовлення постачальнику;

 • відмови в наданні послуг.Мал.4. Документ "Поліс страхування". Основна форма.


3. Звіт "Аналіз покриття".

Звіт дає можливість перевірити обсяги, вже замовлених для застрахованого, на даний момент, послуг за різними групами і опцій, а також побачити залишок ліміту.
Мал.5. Звіт "Аналіз покриття". Виконується з поліса страхування.
Показує всю інформацію по полісу: програма страхування, ліміти, дозволені лікувальні установи, франшизи, рівні клінік.

Мал.6. Звіт "Аналіз покриття". Дані по покриттю програми страхування за індивідуальними і агрегатними (загальними) лімітами.


4. Документ "Асистанська справа".

Документом реєструється страховий випадок при зверненні застрахованої особи.
Мал.7. Документ "Асистанська справа". Основна діалогова форма. Дані про страховий випадок. Моніторинг (щоденник) страхового випадку.

Друкована форма Моніторингу асистанської справи відображає всю хронологію подій даного страхового випадку.


Мал.8. Асистанська справа. Друкована форма "Моніторинг".

5. Документ "Замовлення постачальникові".


Документ фіксує перелік послуг або товарів, замовлених для застрахованої особи за асистанською справою в медичній установі.
Мал.9. Документ "Замовлення постачальникові". Попереднє замовлення послуг в лікувальних установах, замовлення медикаментів в аптеках.

У документі замовлення постачальнику є друковані форми:

 • рахунок-замовлення;

 • Гарантійний лист.

Мал.10. Документ "Замовлення постачальникові". Друкована форма "Гарантійний лист" для лікувальних установ на замовлені послуги для застрахованих осіб.


5. Звіт "Відомість по заявленим витратам".

Звіт аналізує відповідність виставлених сум, в документах "Замовлення постачальникові" і відображених сум в документах "Фіксація витрат", отриманих від постачальників медичних послуг/товарів.
Мал.11. Звіт "Відомість по заявленим витратам".


6. Документ "Відзвітував перед СК (страховою компанією)".

У документі "відзвітував перед СК" заповнюється перелік сум до відшкодування страховою компанією (понесені витрати по асистанських справах).
Мал. 12. Документ "Відзвітував перед СК". Основна форма. Таблична частина заповнюється списком понесених витрат. Друкована форма надсилається страховій компанії для покриття витрат.7. Звіт "Відшкодування від страхової компанії".

Звіт показує нарахування страхової компанії на відшкодування і що закрито оплатою.
Мал.13. Зовнішній вигляд звіту "Відшкодування від страхової компанії".8. Бізнес-процеси.

БП дають можливість перейти до процесного управління і якісно поліпшити діяльність підприємства за рахунок автоматизації бізнес-процесів. Бізнес-процеси в системі призначені для об'єднання окремих операцій (завдань) в ланцюжка пов'язаних дій, що призведе до виконання певної мети.Мал.14. Приклад бізнес-процесу "Амбулаторне лікування".


9. Завдання.

Завдання користувача в системі дозволяють вести облік завдань за виконавцями і служать відображенням просування бізнес-процесів по точках маршруту. При цьому Завдання користувача можуть створюватися не тільки бізнес-процесами, а й безпосередньо користувачами.
Мал.15. Завдання користувача на початковій сторінці "1С:Підприємство".Права на модуль захищені (свідоцтво №36092). Надаємо вигідні умови співпраці для партнерів.


Вартість конфігурації: від 200000 грн

Щодо ціни:

Договір №1: Підсистема "Асистанс. Медичний асистанс": 200 000 грн, де 130 000 - це вартість підсистеми "Асистанс. Медичний асистанс" і 70000 - вартість розгортання системи, налаштування прав доступу. В рамках цього договору досягаємо, щоб працював функціонал підсистеми "Асистанс. Медичний асистанс".

Договір №2 (впровадження та супровід). В рамках цього договору - консультації по використанню модуля, а також додаткові налаштування. Мінімальний термін договору: 6 місяців по 36000 грн (60 годин на місяць по 600 грн).


Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»
www.nct.ua
info@nct.ua(0)
Залиште відгук, отримайте 30 хвилин безкоштовних робіт на налаштування і консультації

ТОВ "Гарант-АСІСТАНС" ТОВ "Гарант-АСІСТАНС"
ТОВ "NCT" співпрацює з ТОВ "Гарант-АСІСТАНС" в рамках супроводу медичного, технічного асистансу та бухгалтерського обліку з початку 2005 року.
За більш ніж вісім років спільної роботи ТОВ "NCT" зарекомендував себе як надійного партнера, який надає послуги високого рівня якості.
Послуги, що надаються в рамках супроводу медичного, технічного асистансу та бухгалтерського обліку відповідають рівню вимог ТОВ "Гарант-АСІСТАНС" по якості та оперативності їх надання.
Керівництво компанії висловлює свою щиру подяку за співпрацю та має надію, що разом ми зможемо забезпечити та підтримувати постійний позитивний розвиток у даному напрямку.
ТОВ "ЕвроАсистанс" ТОВ "ЕвроАсистанс"
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄвроАсистанс" висловлює подяку Гашуку Сергію Микитовичу за успішну співпрацю щодо впровадження, налаштування та удосконалення програмного забезпечення для відділу медичного асистансу.
Система автоматизації оперативного обліку асистуючою компанії/центру врегулювання збитків "Асистанс 1.1" дозволила значно підвищити ефективність та оперативність надання послуг, в процесі обслуговування застрахованих осіб по Договорах добровільного медичного страхування, що в повній мірі відповідає принципам розвитку ринку.
Завдяки новому програмному забезпеченню вдалося знизити адміністративні витрати та рівень збитковості по страхових подіях.
ТОВ "ЄвроАсистанс" задоволено співробітництвом з NCT та рекомендувати його як надійного та відповідального партнера.
ТОВ "Асистанский центр "Ел. Ай. Сі. Асистанс" ТОВ "Асистанский центр "Ел. Ай. Сі. Асистанс"
Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "Ел.Ай.Си." висловлюємо Вам та Вашому колективу подяку за якісну розробку та впровадження Системи автоматизації оперативного обліку асистуючої компанії "Асистанс 1.1".
Під час роботи спеціалісти "NCT" продемонстрували орієнтованість компанії на замовника, професійний підхід та високий рівень кваліфікації. Злагоджена робота колективу дозволила виконати всі завдання у стислі терміни, але якісно та професійно, з урахуванням специфіки діяльності нашої компанії.
Сподіваємося, що наша подальша співпраця буде такою ж результативною і ефективною.
ПАТ СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" ПАТ СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
Керівництво Страхової групи "ТАС" висловлює Вам подяку за плідну співпрацю та створення сучасної потужної системи автоматизації оперативного обліку центру врегулювання збитків, яка використовується в Управлінні особистого страхування..

Високий професійний рівень створення та широкі функціональні можливості системи були окремо відзначені фахівцями всіх підрозділів нашої компанії. Завдяки реалізації даного програмного продукту Компанія оптимізувала свої бізнес-процеси по супроводу та обслуговуванню застрахованих осіб та при роботі з партнерами..

Окремо хочемо відзначити високий професійний рівень та висловити подяку за співпрацю, постійний супровід роботи з системою, оперативне реагування на заявки щодо удосконалення системи і проведення навчання користувачів.

Під час спільної роботи спеціалісти "NCT" продемонстрували орієнтованість компанії на замовника та результат, значний досвід з розробки та впровадження сучасного програмного забеспечення, компетентність в організаційних та технічних питаннях.

 • Коментарії
 • Facebook
Завантаження коментаріїв...