Зарплата і управління персоналом
25.01.2017

Зарплата і управління персоналом

Програма «Зарплата і Управління Персоналом» призначена для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати і реалізації кадрової політики підприємств.

Це прикладне рішення нового покоління, в якому враховані як вимоги законодавства, так і реальна практика роботи підприємств, а також перспективні світові тенденції розвитку підходів до мотивації і управління персоналом.

Прикладне рішення може успішно застосовуватися в службах управління персоналом і бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених в ефективній організації роботи співробітників. За допомогою рішення автоматизуються наступні напрями управлінської і облікової діяльності:

 • планування потреб в персоналі;
 • вирішення завдань забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;
 • управління компетенціями, навчанням, атестаціями працівників;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • нарахування та виплата заробітної плати;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Предметна область , автоматизируемая прикладним рішенням «Зарплата і Управління Персоналом».

Програма дозволяє вести облік в єдиній інформаційній базі від імені декількох організацій - юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців, які з точки зору організації бізнесу складають єдине підприємство.

У програмі паралельно ведуться два види обліку : управлінський і регламентований. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації.

Програма «Зарплата і Управління Персоналом» буде корисна всім без винятку працівникам підприємства.

 • Керівництво буде мати повний контроль за тим, що відбувається, задавати структуру підприємства і складових його організацій, аналізувати кадровий склад, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації. Потужні аналітичні звіти надають користувачеві інформацію в довільних розрізах.
 • Кадрова служба отримає цінний інструмент автоматизації рутинних завдань, в тому числі анкетування і підготовки звітів про працівників з різними умовами відбору і сортування.
 • Працівники підприємства будуть упевнені в тому, що в будь-який момент зможуть швидко отримати необхідні їм довідки, відомості про свою відпустку, дані персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді і т.д.

Подання регламентованої звітності в державні органи стане набагато менш трудомістким процесом . Особливо це стосується відомостей для персоніфікованого обліку Пенсійного фонду (СЗВ-4, АДВ-11) і звітності з податку на доходи фізичних осіб (2-ПДФО).

«Зарплата і Управління Персоналом» - це програма масового призначення, створена на технологічній платформі нового покоління "1С:Підприємство". У комплект поставки програмного продукту входить типова конфігурація «Зарплата і Управління Персоналом».

З метою ведення бухгалтерського обліку забезпечена спільна робота прикладного рішення «Зарплата і Управління Персоналом» з програмою "Бухгалтерія".
Повернення до списку