BAS Роздрібна торгівля. Інформація
25.01.2017

BAS Роздрібна торгівля. Інформація

Програма «BAS Роздрібна торгівля» призначена для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і входять у розподілену роздрібну мережу.

Функціональні можливості програми «BAS Роздрібна торгівля»

«BAS Роздрібна торгівля» дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів.

Програма «BAS Роздрібна торгівля» автоматизує наступні операції:

 • прихід товарів від контрагента на склади магазину, в тому числі в двофазному (ордерному) режимі;
 • реалізація товарів і послуг контрагенту, в тому числі в двофазному (ордерному) режимі;
 • переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами торгового підприємства, в тому числі в двофазному (ордерному) режимі;
 • торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція «комплектація»);
 • повернення товарів від покупців;
 • оприбуткування, інвентаризація та списання товарів;
 • оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах;
 • переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами і касами торгового підприємства;
 • оформлення чеків продажу, формування після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині з урахуванням повернутих товарів в зміну;
 • робота з еквайринговими системами, облік оплати товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення / неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами;
 • використання процентних знижок за дисконтними картками (в тому числі і накопичувальних знижок), знижок з поділом по магазинах, знижок контрагентам, знижок на суму чека, знижок за часом дії, по кількості товару, по виду оплати.

«BAS Роздрібна торгівля» підтримує роботу наступного торгового обладнання:

 • фіскальні реєстратори,
 • термінали збору даних,
 • сканери штрих-кодів,
 • вагове обладнання,
 • дисплеї покупця,
 • платіжні термінали,
 • зчитувачі магнітних карт.

Облік торгових операцій в «BAS Роздрібна торгівля» ведеться тільки в гривнях.

РИБ і обмін з керуючою системою

«BAS Роздрібна торгівля» підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз (РИБ) з чітким поділом документообігу по магазинах , де в головному вузлі РИБ консолідується інформація по всіх магазинах мережі . Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Поряд з роботою в режимі РИБ програма «BAS Роздрібна торгівля» може автоматично обмінюватися інформацією з керуючою інформаційною системою (back-office) в дуплексному режимі. У якості керуючої системи для програми «BAS Роздрібна торгівля» може використовуватися конфігурація «BAS Управління торгівлею». У керуючій системі можна створити необмежену кількість вузлів "BAS Роздрібна торгівля", які, в свою чергу, можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Адміністрування користувачів

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РИБ з головного вузла "BAS Роздрібна торгівля". Наприклад, в головному вузлі РИБ адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів інформаційної бази, зроблених в режимі «Конфігуратор», безпосередньо у вузлах РИБ.

Багатофірмовий облік

У програмі «BAS Роздрібна торгівля» поряд з многомагазінним урахуванням реалізований багатофірмовий облік , де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування.

Робота за ордерним схемою

«BAS Роздрібна торгівля» підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером. У програмі "BAS Роздрібна торгівля" передбачені кошти для оперативного контролю надійшли і відвантажених товарів в разі роботи за ордерним схемою.

Особливості обліку товарів і установки цін

У програмі «BAS Роздрібна торгівля» з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками і серіями номенклатури. У разі необхідності даний облік пропонується вести в керуючої системі - в конфігурації «BAS Управління торгівлею». При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

У програмі «BAS Роздрібна торгівля» реалізована можливість контролю установки цін на товари для кожного магазину окремо , що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінників в торгових залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (наприклад, в разі присутності аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що знаходяться в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів «товарних» документів.

Аналіз торгової діяльності

У програмі «BAS Роздрібна торгівля» передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів в роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного магазину (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в керуючу систему (конфігурацію "BAS Управління торгівлею").

Склад продукту і порядок ліцензування

Продукт «BAS Роздрібна торгівля» - це основна поставка Всеукраїнської громадської організації Спілка Автоматизаторів Бізнесу версії ПРОФ, що включає дистрибутиви платформи і конфігурації «Роздрібна торгівля», комплект документації, ключ захисту, реєстраційну картку з ліцензійною угодою, поштовий конверт і поточний випуск ІТС.

Відповідно до ліцензійної угоди, даний продукт може використовуватися на одному робочому місці в один момент часу

. Для збільшення кількості робочих місць в межах однієї локальної мережі (одного магазину) призначені клієнтські ліцензії. Для використання програми в режимі клієнт-сервер необхідно окремо придбати сервер.

При автоматизації торгового підприємства, що складається з декількох магазинів, в кожен магазин необхідно придбати окрему основну поставку «Роздрібна торгівля».

Обмін даними за схемою РИБ між окремими робочими місцями (касами), що працюють автономно (offline), і центральним вузлом РИБ магазину допускається без придбання окремої основної поставки на кожне робоче місце магазина за умови, що всі ці робочі місця (каси) об'єднані в одну локальну мережу і кожне робоче місце (каса) забезпечено окремою клієнтською ліцензією. Це відповідає стандартним для типових прикладних рішень умовами ліцензійної угоди. Якщо ж окремі робочі місця всередині магазину не об'єднані в одну локальну мережу, то необхідно купувати окрему основну поставку на кожне ізольоване робоче місце або на кожен сегмент локальної мережі.

Порядок продажу

«BAS Роздрібна торгівля» продається користувачам через Всеукраїнську громадську організацію Спілка Автоматизаторів Бізнесу.

Користувачі програмних продуктів «Торгівля», «Аспект» і «Торгівля і Склад» всіх версій можуть придбати продукт «BAS Роздрібна торгівля» на умовах апгрейда по стандартній схемі.

Ціна апгрейда обчислюється як різниця цін придбаного і переданого продукту. Якщо одночасно з «BAS Роздрібна торгівля» купуються клієнтські або серверні ліцензії "BAS" , то в цьому випадку ціна апгрейда розраховується виходячи з вартості всього набору продуктів.

Користувачам програмних продуктів "Торгівля", «Аспект» і «Торгівля і Склад» необхідно повернути тільки реєстраційну картку. Дистрибутиви, документація і ключі захисту залишаються у користувачів для завершення роботи зі старою програмою і перенесення даних в «BAS Роздрібна торгівля».

Апгрейд виконується через Всеукраїнську громадську організацію Спілка Автоматизаторів Бізнесу. Користувачам програмних продуктів «Торгівля», «Аспект» і «Торгівля і Склад» необхідно подати партнеру-фразчайзі заявку на апгрейд. Форма заявки та зразок її заповнення наведені в Додатку до справжнього інформаційного листа.

Апгрейд з «BAS Роздрібна торгівля» на інші програмні продукти не передбачений.

Сервісне обслуговування

Для продукту «BAS Роздрібна торгівля», як і для інших продуктів "BAS" версії ПРОФ передбачено сервісне обслуговування по лінії ІТС. У комплект поставки програмного продукту входить диск ІТС Україна поточного випуску і купон на безкоштовне обслуговування по лінії ІТС на 6 місяців. Для отримання сервісних послуг користувачеві необхідно зареєструвати куплений програмний продукт у фірмі розробника програм і оформити безкоштовну піврічну підписку у який продав коробку партнера по купону, що входить в комплект поставки програмного продукту.

Сервісне обслуговування по лінії ІТС включає:

 • послуги лінії консультацій по телефону та електронною поштою;
 • отримання оновлення конфігурацій і платформи "BAS", а також іншої корисної інформації на сайті підтримки користувачів https://account.kiev.ua;
 • щомісячне отримання випуску ІТС Україна, що містить методичні матеріали по налаштуванню і експлуатації системи, різноманітні консультації.

Після закінчення періоду безкоштовного сервісного обслуговування для продовження отримання перерахованих послуг, а також послуг партнерів по супроводу даного продукту, необхідно оформити платну підписку на ІТС.

-> Детальніше про «BAS Роздрібна торгівля»Повернення до списку