BAS Документообіг. КОРП
13.05.2021

BAS Документообіг. КОРП

Документообіг КОРП


Продукт "Документообіг КОРП" орієнтований на бюджетні установи, а також на середні і великі комерційні підприємства. 
Прикладне рішення підходить для підприємств, що використовують у своїй роботі великий обсяг документообігу. 
Рішення дозволяє скоротити час при реєстрації документів, обробці і зберіганні документів. 
Система дозволяє уникнути втрат оригіналів, а також забезпечує пошук документів в режимі on-line.

Переваги рішення для різних рівнів управління


Інструменти системи "Документообіг КОРП" дозволяють реалізувати технологію електронного документообігу в різних структурах. Впровадження бізнес-рішення дозволяє досягти наступного ефекту:

Для вищого керівництва:

 • автоматизація доручень;
 • контроль виконавської дисципліни;
 • облік і контроль робочого часу співробітників;
 • складання звітності та швидкий пошук інформації.
Для юридичного відділу:
 • повномасштабний облік договірної документації;
 • робота з супровідними документами;
 • контроль повернення "другого примірника" документа;
 • єдине інформаційне середовище всіх документів.

Для фінансової служби:

 • графіки платежів за договорами;
 • інтеграція з фінансовими обліковими системами;
 • автоматичний перенос в облікову систему тільки узгоджених документів;
 • контроль сум, строків дії і відповідальних осіб за договорами.
Для служби управління персоналом:

 • база зберігання регламентованої документації: посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові договори, контроль термінів трудових договорів та їх продовження;
 • зберігання історії спілкування з рядовими співробітниками (анкетування, інтерв'ювання і т.д.).
Для ІТ служби:

 • гнучкі налаштування параметрів системи;
 • зручний і зрозумілий інтерфейс;
 • протоколювання роботи користувачів; простота адміністрування баз;
 • розмежування прав доступу.
Для служби діловодства:

 • облік всієї кореспонденції на підприємстві;
 • контроль за виконанням документів;
 • автоматична розсилка повідомлень про терміни;
 • широкий вибір готових звітних форм;
 • повнотекстовий пошук документів;
 • автоматичне оформлення друкованих форм;
 • контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів.
Для всіх співробітників:

 • зручність роботи з єдиною базою документів, можливість групової роботи над одним і тим же файлом.
 • версійності об'єктів; самоконтроль виконання внутрішніх документів.

Функціональні можливості


"Документообіг КОРП" в комплексі вирішує широкий спектр завдань автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни.
Програма підтримує багато користувачів роботу в локальній мережі або через Інтернет.
"Документообіг КОРП" відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам, що регламентують порядок роботи з документами. Прикладне рішення і документація доступні російською та українською мовою.


Повернення до списку