BAS Роздрібна торгівля (докладно)
25.01.2017

BAS Роздрібна торгівля (докладно)

Автоматизація торгової точки

Прикладне рішення «BAS Роздрібна торгівля» дозволяє автоматизувати облік товарних запасів в торгових залах та на складах магазину, а також облік грошових коштів в касах магазину.

Автоматизация торговой точки

Підтримується ситуація, коли магазин використовується відразу декількома організаціями. При цьому кожен склад (і торговий зал) відноситься до певної організації. В окремому випадку магазин може повністю належати одній організації.

Для ККМ можна вказати торгові зали, які він обслуговує.

Прикладне рішення автоматизує реєстрацію наступних операцій:

 • надходження товарів від контрагента на склад магазину;
 • реалізація товарів і послуг;
 • переміщення товарів між складами магазину;
 • продаж комплектів товарів, створених як в момент продажу, так і з передпродажною підготовкою;
 • повернення товарів від покупців;
 • повернення товарів постачальнику;
 • інвентаризація;
 • надходження грошових коштів від покупців;
 • переміщення грошових коштів між касами;
 • оформлення чеків продажу, а після закінчення зміни - зведеного звіту по контрольно-касовій машині з урахуванням повернутих товарів в зміну.

Підтримується робота з еквайринговими системами і з банківськими кредитами , використання процентних знижок, в тому числі за дисконтними картками.

Підтримується різноманітне торгівельне обладнання.

Прикладне рішення «BAS Роздрібна торгівля» може використовувати ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема передбачає дві фази для реєстрації операції:

 • менеджер реєструє вказівку перемістити, реалізувати, повернути або прийняти товар;
 • комірник реєструє факт виконання вказівки.

Надходження товарів для продажу

У прикладному рішенні автоматизована реєстрація надходження товарів на склад магазину (або в торговий зал). Товар може надходити з центрального офісу або іншого магазину, а також безпосередньо від постачальника.

 • Склади і торгові зали
 • Схеми прийому товарів
 • Однофазна схема прийому товарів
 • Ордерна схема прийому товарів
 • Використання однофазної і ордерної схем в інших ситуаціях

Склади і торгові зали

Склади і торгові зали - це місця, куди надходять товари для продажу і де вони зберігаються.

Важливою характеристикою складу (торгового залу) є список номенклатурних груп товарів . Ці списки використовуються для автоматичного розподілу товарів між складами при реєстрації надходження (наприклад, щоб товари з групи «жіноче взуття» автоматично відправлялися в торговий зал жіночого взуття, а товари з групи «галантерея» - на склад галантерейних товарів).

Карточка склада

Крім того, в картці складу (торгового залу) зазначаються такі відомості:

 • організація, якій належить склад (торговий зал);
 • система оподаткування (загальна, ССО або ЕНВД);
 • каси, обслуговуючі торговий зал, причому можна розподілити номенклатурні групи товарів між касами.

Схеми прийому товарів

Для реєстрації надходження товарів можуть використовуватися дві схеми прийому товарів.

Однофазна схема прийому товарів

Товар відразу надходить на склад, зазначений в документі надходження або переміщення. Перевірку товарів, що надійшли і установку нових цін на товари здійснює менеджер. 

Двофазна (ордерна) схема прийому товарів

Менеджер оформляє документи надходження товарів, розподіляючи їх по складах (торгових залах). А перевірку товарів, що надійшли і реєстрацію фактичного прийому товарів на склади здійснюють комірники. 

Однофазна схема прийому товарів

Для кожного складу можна вказати схему прийому товарів, до якої він повинен працювати.

Однофазная схема приема товаров

Надходження товарів від сторонніх постачальників оформляється документом «Надходження товарів і послуг».

У документі вказується склад, на який надходить товар. Параметри податків в документі встановлюються автоматично відповідно до тієї системою оподаткування, яка вказана для складу.

Менеджеру, який оформляє надходження товарів необхідно перевірити кількість товарів, що надійшли і призначити ціни (якщо вони не задані директивно).

Ордерна схема прийому товарів

Двофазна (ордерна) схема надходження товарів передбачає двоетапну реєстрацію надходження товарів . Наміром на надходження товарів є документ «Надходження товарів» - його формує по домовленості про постачання товару менеджер офісу чи магазину. Якщо товари відправляються з одного складу на інший, наміром на надходження товарів може бути «Переміщення товарів». А фактичне надходження товарів оформляється документом «Прибутковий ордер на товари».

Двухфазная схема поступления товаров

Менеджер при оформленні надходження товарів повинен виконати наступні дії:

 • призначити ціни на новоприйняті товари;
 • розподілити товари по складах (торгових залах);
 • сформувати прибуткові ордера на товари комірникам відповідних торгових залів.

Розподіл товарів по складах

За замовчуванням вказується склад документа «Надходження товарів і послуг». Але склад можна змінити наступними способами:

 • вручну - шляхом вибору складу зі списку складів;
 • розподілити автоматично - відповідно до заздалегідь зазначеними правилами розподілу номенклатурних груп між складами і торговими залами.

Распределение товаров по складам

Реєстрація надходження на склад

Комірники повинні перевірити кількість товару, що надійшов, зареєструвати фактичне надходження товарів на склад (і провести прибуткові ордера свого складу).

Регистрация поступления на склад

Використання однофазної і ордерної схем в інших ситуаціях

Однофазна схема і двофазна (ордерна) схема також застосовні для реєстрації інших складських операцій:

 • переміщення товарів з одного складу на інший, в тому числі надходження товарів в магазин з центрального складу торгової мережі;
 • оптова реалізація товарів.

Призначення цін продажу

Ефективність торговельної діяльності в чому визначається розумною політикою ціноутворення. Прикладне рішення допомагає вирішувати цю задачу.

Якщо магазин входить до складу торгової мережі, то він може продавати товари за цінами, призначеним централізовано, або за власними роздрібними цінами, які призначаються безпосередньо в магазині. Якщо магазин не входить до складу торгової мережі, то він, природно, призначає ціни самостійно.

Ціни кожного магазину можуть задаватися незалежно. Прикладне рішення передбачає наступні варіанти цінової політики для торгової мережі:

 • магазин працює по централізовано призначеним цінами без можливості їх зміни;
 • магазин призначає ціни самостійно, не використовуючи централізовані ціни;
 • магазин використовує централізовані ціни як еталонні і має можливість їх змінювати.

Призначення цін для продажу товарів оптом

Для оптової торгівлі може бути передбачено кілька типів цін.

Назначение цен продажи

Значення оптових цін вводиться документом «Установка цін номенклатури». При централізованому призначення цін цей документ може бути переданий в магазин з центрального офісу.

Назначение цен опт

Призначення цін для продажу в роздріб

При централізованому призначенні цін роздрібні ціни задаються документом «Установка цін номенклатури».

Крім того, роздрібні ціни для конкретного магазину можуть бути задані документом «Установка цін магазину». Роздрібні ціни магазину можна розрахувати автоматично за цінами документа «Установка цін номенклатури», наприклад збільшивши оптові ціни на певну кількість відсотків і потім округливши до цілих рублів.

Назначение цен для продажи в розницу

Призначення знижок

При проведенні маркетингових акцій в магазині призначаються знижки. Можуть бути призначені однакові знижки по всіх позиціях номенклатури, а також індивідуальні знижки по позиціях.

Автоматичні знижки призначаються документом «Установка знижок номенклатури».

Установка скидок

Автоматичні знижки можуть бути призначені при роздрібній і оптовій продажу. При продажу в роздріб знижка може бути призначена певним магазинам, а при продажу оптом - певним покупцям.

Крім автоматично призначаються знижок, при реєстрації продажу передбачена можливість установки знижки вручну.

Інвентаризація товарних запасів

Запорукою збереження майна підприємства є регулярне проведення інвентаризацій.

Конфігурація забезпечує ефективну підтримку інвентаризацій товарів на складах , в процесі яких фактична кількість товарів звіряється з залишками за даними інформаційної бази, визначеними з урахуванням всіх надходжень і вибуття. Для підготовки інвентаризації та реєстрації її результатів використовується документ «Інвентаризація товарів».

Инвентаризация товарных запасов

Прикладне рішення забезпечує автоматичне формування інвентаризаційного опису товарів та інших документів.

Прикладне рішення підтримує різні порядки проведення інвентаризації . Так, для прискорення роботи можна до проведення інвентаризації автоматично заповнити документ «Інвентаризація товарів на складі» відомостями про залишки товарів на складі за даними інформаційної бази, а потім роздрукувати на папері типову форму інв-19 «Порівнювальна відомість». Після цього інвентаризаційної комісії залишиться провести огляд майна і вручну внести в слічітельнуювідомість дані про фактичну наявність товарів. Після завершення роботи інвентаризаційної комісії отримані дані про фактичну наявність запасів вносяться в інформаційну базу шляхом виправлення або повторного заповнення документа «Інвентаризація товарів на складі».

При виявленні надлишків товарів можна автоматично сформувати документ для їх оприбуткування, при виявленні недостачі - документ списання.

оприходование списание товаров

Передпродажна підготовка

Прикладне рішення автоматизує процеси передпродажної підготовки товарів:

 • друк цінників і етикеток;
 • фасування і комплектація.

Друк цінників і етикеток

Для товарів можна роздрукувати цінники і етикетки товарів. Для друку етикеток повинен бути попередньо заданий штрихкод товару.

штрихкод товара

Штрих-коди товарів деталізуються до рівня одиниць виміру товару. Тобто якщо товар надходить в штуках і ящиках, то для штучного товару та для ящика можна задати своє штрихкод.

У списку штрихкодів можуть бути присутніми як зовнішні штрих-коди (зазначені на етикетці товару в момент надходження), так і внутрішні штрих-коди, які задаються для товара в магазині.

У прикладному рішенні підтримується заповнення списків товарів за допомогою сканера штрих-коду або терміналу збору даних.

Цінники можна надрукувати для обраного магазину відразу для групи товарів. Причому з повного переліку товарів прикладне рішення відбере тільки ті товари, які виставлені на продаж - тобто залишки яких є в торгових залах магазину.

Печать ценников и этикеток

Цінники друкуються на ті роздрібними цінами, які встановлені в магазині на дату, зазначену в обробці.

Друк цінників проводиться відповідно до зазначеного макетом. За допомогою програми можна сформувати кілька макетів, наприклад, окремо для цінників і для етикеток.

Цінники можна роздрукувати з різних документів , що містять переліки товарів із зазначеними цінами.

Ценники

Комплектація

Прикладне рішення дозволяє зареєструвати складання комплекту товарів.

Комплектация

Продажна ціна комплекту встановлюється так само, як і для звичайного товару - документом «Установка цін номенклатури» або «Установка цін магазину».

Також передбачена зворотна операція - разукомплектация.

Підготовка до продажу вагового товару

У програмі передбачена можливість продажу вагового товару з використанням етикеток.

Процес продажу вагового товару складається з наступних етапів:

1. Установити правильні настройки для формування етикеток вагового товару.

2. Завантаження даних в електронні ваги, підключені в режимі Off-Line. Друк етикеток.

3. Оформлення продажу вагового товару.

Передбачено вивантаження відомостей про товари в електронні ваги з можливістю друку етикеток (комплекс етикетування). При зважуванні товару електронні ваги роздруковують етикетки зі штрих-кодом. При продажу вагового товару за допомогою сканера штрих-кодів зчитується інформація з етикетки вагового товару, роздрукованої на принтері електронних ваг. Товар ідентифікується по коду вагового товару, в штрих-коді етикетки автоматично виділяється вага товару.

Оптові продажі

При оптових продажах відпустку товарів покупцеві реєструється в інформаційній базі документом «Реалізація товарів».

Реализация товаров

Документ надає різні прискорені способи заповнення своєї табличній частині. З екранної форми документа можна отримати кілька варіантів друкованих форм.

Відповідно до встановленої маркетинговою політикою в документі можуть бути автоматично задані знижки.

З форми документа «Реалізація товарів» можна сформувати пов'язані з ним друковані форми.

Залежно від того, як покупець оплачує товар - готівкою або платіжною карткою, на підставі документа «Реалізація товарів» оформляються документ »Прибутковий касовий ордер» або «Оплата платіжною карткою».

Відвантаження товарів з ордерного складу

Якщо відповідальність за кількісний і сумовий облік розділена між менеджером і комірником, то для реєстрації факту відпуску товарів використовується документ «Видатковий ордер на товари». Цей документ може бути сформований на підставі документа «Реалізація товарів».

Отгрузка товаров

Можлива наступна послідовність дій при продажу товарів за ордерним схемою:

 • Менеджер оформляє документ «Реалізація товарів», встановивши прапорець «Реалізація за ордерним схемою», і роздруковує видаткову накладну.
 • Покупець оплачує покупку в касі магазину. Касир знаходить в списку документів оформлений раніше документ »Реалізація товарів» і на його підставі вводить документ оплати «Прибутковий касовий ордер» або «Оплата платіжною карткою», за допомогою ККМ друкує касовий чек.
 • Покупець йде на склад. Комірник знаходить в списку потрібний документ «Реалізація товарів» і оформляє на підставі його документ «Видатковий ордер на товари». Після того як комірник відвантажить товари зі складу, він проводить документ «Видатковий ордер на товари».

Роздрібні продажі і робоче місце касира

При оформленні продажів використовується різне торгове обладнання: контрольно-касові машини, сканери штрих-кодів, електронні ваги і т.д.

Контрольно-касові машини (ККМ) можуть використовуватися в наступних режимах роботи:

Контрольно-касова машина в режимі фіскального реєстратора

При роботі в режимі фіскального реєстратора, ККМ підключається безпосередньо до комп'ютера користувача. Для прискореного оформлення продажу використовується сучасне торгівельне обладнання: сканери штрих-кодів, електронні ваги і т.д. Для зручності роботи використовується інтерфейс касира. При пробитті чека на ККМ в інформаційній базі автоматично реєструється документ «Чек ККМ».

Контрольно-касова машина в режимі Offline

При роботі ККМ в режимі Offline вся інформація про товар вивантажується і зберігається в пристрої, що запам'ятовує касового апарату. При роботі з ККМ, реєстрація продажів здійснюється за кодом товару. Користувач може набрати код на клавіатурі каси або вважати його за допомогою сканера штрих-кодів. В кінці робочої зміни з кас проводиться вивантаження даних про продажі в облікову програму.

Контрольно-касова машина в режимі Online

У режимі Online всі дані про товари ККМ оперативно отримує з програми. Інформація про продажі, сформована касою, відразу потрапляє в облікову програму. Відсутня момент завантаження даних в ККМ, так як вся необхідна інформація береться з облікової програми автоматично. В результаті в обліковій програмі зберігається повністю достовірна інформація з продажу, доступна для аналізу та обробки.

Робоче місце касира

При використанні контрольно-касової машини в режимі фіскального реєстратора прикладне рішення надає спеціальний інтерфейс - «Робоче місце касира». Інтерфейс дозволяє працювати без миші і навіть без клавіатури (використовуючи touch-screen).

Інтерфейс «Робоче місце касира» надає наступні можливості:

 • вибір одного з двох режимів інтерфейсу:
  • непродовольча роздріб;
  • продовольча роздріб;
 • настройка робочого місця касира;
 • обслуговування офісів канцелярськими товарами (з можливістю бачити залишки і ціни при підборі);
 • автоматичне заповнення документів повернення в день продажу і пізніше;
 • пошук товару за кодом, штрихкоду, артикулу;
 • пошук товару по текстовому поданням;
 • взаємодія з торгівельним і технологічним устаткуванням:
  • фіскальний реєстратор;
  • пристрій для зчитування магнітних карт;
  • еквайрингові системи;
  • програмована клавіатура продавця (або touch-screen);
  • дисплей покупця;
  • сканер штрих-коду.

Варіант інтерфейсу «Непродовольча роздріб»

При оформленні продажів за допомогою варіанту інтерфейсу «Непродовольча роздріб» касир використовує для введення даних клавіатуру і мишу.

Непродовольственная розница

У верхній частині екрану розташовується інформаційне вікно грошових коштів. У ньому відображається інформація про поточну продажу : сума знижки, загальна сума з урахуванням знижки, сума до оплати з урахуванням знижки.

В основному вікні відображається інформація про що продаються товари . У ньому вказуються: номенклатура, кількість товару, ціна, тип знижки і відсоток знижки, сума зі знижкою.

Для управління процесом продажу можна використовувати функціональні клавіші клавіатури комп'ютера.

Для реєстрації продажу потрібно відсканувати товар або додати вручну за допомогою підбору (кнопка «Підбір»). Після чого в основному вікні відобразиться відповідна номенклатура. Далі потрібно встановити знижку, якщо вона є, і натиснути на кнопку «Оплата».

Варіант інтерфейсу «Продовольча роздріб»

При використанні варіанту інтерфейсу «Продовольча роздріб» дані вводяться тільки з клавіатури без використання миші.

У правій частині екрана можуть відображатися кнопки для зручного натискання з програмованої клавіатури продавця, монітора touch-screen, клавіатури комп'ютера або мишки. Кожній кнопці, яка виконує певні дії, призначені гарячі клавіші на клавіатурі.

Продовольственная розница

Касир діє в наступній послідовності:

 • Зчитує штрих-код товару на його етикетці.
 • Якщо штрихкод НЕ зчитується - вводить послідовність цифр штрих-коду, натискає кнопку «Пошук по штрихкоду» або на моніторі, або на клавіатурі.
 • Якщо штрихкод знову не знайдено - натискає кнопку «Підбір», пошуком по товарах знаходить потрібний товар, натискає Enter.
 • Якщо необхідно встановити кількість товару - набирає на цифровий панелі клавіатури кількість (або натисканням кнопок на програмованої клавіатурі), натискає кнопку установки кількості. У рядку Листки непрацездатності кількість.
 • Якщо необхідно встановити ціну товару (і йому дозволено змінювати ціну) - набирає на цифровий панелі клавіатури ціну (або натисканням кнопок на програмованої клавіатурі), натискає кнопку установки ціни. У рядку Листки непрацездатності ціна.
 • Якщо необхідно встановити знижку на окрему позицію товару - вводить відсоток (суму) знижки, натискає на кнопку установки відсотка (суми) знижки.
 • Якщо покупець відмовився від покупки будь-якого товару - пошуком по таблиці товарів знаходить потрібний рядок товару, натискає на кнопку видалення рядка товару.
 • Коли формування табличній частині чека ККМ завершено - натискає на клавішу «Оплата». Далі на екрані комп'ютера відкривається вікно оплати товару.

Прийом оплати від покупця

У вікні оплати необхідно вказати суму, отриману від покупця. Програма автоматично розрахує здачу.

Прием оплаты

Якщо покупець пред'являє платіжну карту , то її слід відсканувати зчитувачем магнітних карт або ввести інформацію про неї, вибравши її зі списку доступних платіжних карт.

У прикладному рішенні передбачена ситуація, коли покупець частина грошових коштів (або всі засоби) оплачує в кредит.

Закриття касової зміни

При оформленні операції «Закриття касової зміни» на основі введених чеків ККМ з продажу та повернення товарів формується документ «Звіт про роздрібні продажі».

Закрытие кассовой смены

Грошові операції

Прикладне рішення дозволяє реєструвати такі грошові операції:

Денежные операции

 • прийом оплати готівкою від покупця;
 • прийом оплати платіжною карткою від покупця;
 • виплата грошових коштів з каси;
 • переміщення грошових коштів між касами.

Крім того, передбачені роздрібні продажі в рахунок банківських кредитів.

Грошові операції при роздрібних продажах

Касир реєструє оплату від покупця за допомогою спеціальної форми «Оплата чека», яка відкривається вибором клавіші «Оплата» інтерфейсу робочого місця касира. Один чек може бути оплачений трьома способами одночасно: готівкою, платіжною карткою і банківським кредитом.

Денежные операции при розничных продажах

Також передбачена операція виплати грошових коштів покупцеві при поверненні товару . Прикладне рішення забезпечує друк пакета документів, необхідних при поверненні товару.

Грошові операції при оптовій торгівлі

При оптовій торгівлі оплата готівкою реєструється документом «Прибутковий касовий ордер», а оплата платіжною карткою - документом «Оплата платіжною карткою». Для прискорення процедури реєстрації ці документи можна формувати на підставі документа «Реалізація товарів».

Денежные операции при оптовой торговле

Грошові операції можуть бути зареєстровані в касі будь-якого типу - як в касі контрольно-касової машини, так і в операційній касі.

Інші грошові операції

У програмі передбачена можливість оформлення грошових розрахунків, не пов'язаних безпосередньо з торговельною діяльністю: отримання кредитів, видача грошових коштів відповідальним співробітникам, переміщення грошових коштів між касами і т.д. Ці операції оформляються документами «Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер».

Звітність по торговій точці

Прикладне рішення надає зручні засоби контролю над поточним станом торгової діяльності - оборотами, достатністю асортименту. Користувач може самостійно задавати рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для повторного використання.

У прикладному рішенні передбачено такі звіти:

 • відомість по товарах на складах;
 • відомість по товарах до вступу (реалізації);
 • вартісна оцінка складу;
 • повернення товарів;
 • статистика чеків ККМ;
 • надані знижки ;
 • продажу за дисконтними картками;
 • планування потреб в номенклатурі;
 • універсальний звіт.

Відомість по товарах на складах

У звіті «Відомість по товарах на складах» аналізуються обороти по товарах в кількісному вираженні. У звіті також можна отримати інформацію про залишки товарів на певну дату.

Ведомость по товарам на складах

За допомогою даного звіту можна отримати графік надходження і відвантаження товарів зі складів магазину з будь-якою періодичністю , наприклад за кожен день протягом певного періоду часу. Можна деталізувати прихід товарів за документами, причому в звіт можна вивести інформацію не тільки про самому документі, але і про будь-якому реквізиті документа. Наприклад, в звіт можна додатково вивести інформацію про відповідальне співробітника, що оформив цей документ.

У звіті можна зробити відбір даних за різними параметрами: по групі товарів, за довільним списку товарів, по складах і т. Д.

Відомість по товарах до вступу (реалізації)

У звіті виводиться інформація про товари, які надходили (і відвантажувалися) за ордерним схемою, але за якими ще не зареєстровано фактичне надходження (реалізація) товарів. Тобто в звіті відображаються ті товари, по яких були оформлені документи «Надходження товарів» ( «Реалізація товарів»), але ще не оформлені документи «Прибутковий ордер на товари» ( «Витратний ордер на товари»).

Ведомость по товарам к поступлению

У звіт може бути виведений список документів, за якими ще не був оформлено фактичне надходження або фактичне відвантаження товарів. Для цього в звіті треба встановити додаткову угруповання по документам руху.

Вартісна оцінка складу

У звіті можна отримати вартісну оцінку товарів на складах в оптових і роздрібних цінах.

Стоимостная оценка склада

Як роздрібних цін використовуються ті роздрібні ціни, які призначені для продажу товарів в магазині. Як оптових цін можна використовувати ціни будь-якого типу, які вказуються в настройках звіту.

Повернення товарів

У звіті відображаються повернення, оформлені як в день продажу, так і після закриття касової зміни.

Возврат товаров

Звіт може бути деталізований до конкретних позицій номенклатури. Також можна вивести інформацію про організацію та складі, з якого оформлявся документ повернення товарів.

Статистика чеків ККМ

Звіт дозволяє отримати інформацію як про загальну кількість пробитих чеків за певний період, так і середня кількість пробитих чеків в день.

Статистика чеков ККМ

За допомогою цього звіту можна провести порівняльний аналіз роботи, як різних магазинів, так і аналіз роботи різних кас одного магазину і отримати статистичні дані за рівнем завантаженості касирів в певні періоди часу.

Надані знижки

Звіт дозволяє отримати зведену інформацію за наданими знижкам за обраний період часу.

Предоставленные скидки

Звіт дозволяє проаналізувати ефективність надання знижки як маркетингового заходу.

Продажі за дисконтними картками

Звіт дозволяє отримати інформацію про продажі за дисконтними картками з деталізацією за видами карт.

Продажи по дисконтным картам

Планування потреб в номенклатурі

Звіт призначений для кількісного планування закупівель в розрізі магазинів і складів на підставі даних про продажі товарів в завершився періоді і формування внутрішнього замовлення магазину.

Планирование потребностей в номенклатуре

Універсальний звіт

«Універсальний звіт» дозволяє відображати зведену інформацію документів, довідників, регістрів накопичення і регістрів відомостей.

Универсальный отчет

Даний звіт призначений досвідченим користувачам програмного продукту.

 

Підключення торгового обладнання

Прикладне рішення підтримує взаємодію з наступними категоріями торгового обладнання:

 • Касові апарати. За способом взаємодії (режиму) з системою діляться на три категорії:
  • Режим «Off-Line»;
  • Режим «On-Line»;
  • Режим «Фіскальний реєстратор».
 • Сканери штрих-кодів
 • Дисплеї покупця
 • Електронні ваги
 • Термінали збору даних
 • Пристрої для зчитування магнітних карт

Подключение торгового оборудования

Автоматизація торгової мережі

Прикладне рішення «BAS Роздрібна торгівля» може бути використано для автоматизації торговельної мережі. Для цього рішення необхідно встановити в декількох вузлах - в кожній торговій точці і в центральному офісі мережі. Використовується розподілена інформаційна база (РИБ), коли кожен вузол працює зі своїми даними, а центральний вузол періодично обмінюється даними з вузлами торгових точок.

З центрального вузла у вузол торгової точки передаються тільки ті дані, які необхідні даній торговій точці. Наприклад, можна вказати групи товарів, групи контрагентів і склади, дані яких будуть передаватися в периферійний вузол.

У центральному вузлі збирається інформація з усіх периферійних узлов.

З центрального вузла можна дистанційно керувати периферійними вузлами:

 • призначати роздрібні ціни для кожної торгової точки, або дозволяти вводити власні ціни в залежності від умов торгівлі;
 • управляти користувачами периферійних вузлів - реєструвати нових користувачів і призначати їм права доступу до даних.

З бази даних центрального вузла можна створювати бази для периферійних вузлів. Причому один вузол може охоплювати кілька магазинів.

Прикладне рішення забезпечує швидке створення інформаційної бази периферійного вузла з центрального вузла. Тому в разі знищення бази даних в віддаленому магазині відновлення інформації займе трохи часу.

Обмін даними між центральним і периферійним вузлом

Для обміну даними використовуються файли, що містять відомості про всі зміни від моменту останнього обміну. Механізм підтримує наступні варіанти обміну файлами з даними змін:

 • обмін через файловий ресурс (через диск комп'ютера, мережевий диск, знімний диск, флеш-карту);
 • обмін через єдиний FTP файловий ресурс (тобто через Інтернет);
 • електронна пошта.

Якщо центральний офіс і магазин використовують загальну локальну мережу, то слід вибрати перший варіант обміну з використанням мережевого диска.

Процедура обміну даними однакова для всіх варіантів: передаються файли формату XML. Відмінність полягає лише в тому, яким способом передаються ці файли. Для наст";s:4:Повернення до списку