Організація роботи з касою ККМ протягом робочого дня. Облік виданої розмінної монети до каси ККМ, відображення цієї операції в касовій книзі
02.06.2017

Організація роботи з касою ККМ протягом робочого дня. Облік виданої розмінної монети до каси ККМ, відображення цієї операції в касовій книзі

Актуально для конфігурацій:

УТП. Управління торговим підприємством;
УВП. Управління виробничим підприємством;
Бухгалтерія.

Послідовність дій з касою ККМ протягом робочого дня.


1. Видача розмінної монети з каси в касу ККМ.

Операція виконується видатковим касовим ордером з видом операції «Видача грошових коштів в касу», під сумою вибирається «Каса ККМ» і справа вибираємо касу ККМ, стаття руху грошових коштів по умовчання - «Видача грошових коштів касі ККМ» (мал. 1).

Мал. 1. Видатковий касовий ордер на видачу розмінної монети до каси ККМ.

Проблема: Якщо формувати цей документ з видачі розмінної монети до каси ККМ, то цей видатковий касовий ордер не чинить рухів по 301 рахунку і відповідно операція з видачі розмінної монети не потрапить в «касову книгу».


Як додати запис в касову книгу з вносити розмінну монету в ККМ

Щоб в касовій книзі з'явився запис з видачею розмінної монети, необхідно вести обліку грошових коштів по відокремленим підрозділам. Як його включити:

1. В обліковій політиці (бухгалтерський облік) включається настройка «Вести облік грошових коштів по відокремленим підрозділам» (мал. 2). Звертаємо увагу на дату, з якої вступлять зміни.

Мал. 2. Форма діалогу настройки облікової політики (бухгалтерський облік), включення настройки «Вести облік грошових коштів по відокремленим підрозділам».

2. У константи на закладці «Параметри бухгалтерського обліку», вкладена закладка «Інший аналітичний облік» включити прапор «Вести аналітичний облік грошових коштів по відокремленим підрозділам». При цьому на 30 рахунку буде доданий другий субконто «Відокремлений підрозділ".


Мал. 3. Константи. Додавання другого субконто «Відокремлений підрозділ» на 30 рахунку.


Далі виконується скасування проведення видаткового касового ордера з видом операції «Видача грошових коштів в касу ККМ», який на мал. 1.

Наступним кроком створюємо видатковий касовий ордер з видом операції «Інші витрати грошових коштів», де вибираємо відокремлений підрозділ «Каса ККМ» (раніше його створюємо), стаття витрат грошових коштів = «Видача грошових коштів касі ККМ». При цьому виконується рух по 301 рахунку де в дебет 301 на відокремлений підрозділ «Каса ККМ» зараховується суму розмінної монети, мал. 4.Мал. 4. Витратний касовий ордер по вносити розмінну монету в касу ККМ. Враховується розмінна монета на відокремленому підрозділі «Каса ККМ».


Тепер в «касовій книзі» з'явиться запис про внесенні «розмінної монети» в касу ККМ (мал. 5).


Мал. 5. Касова книга із записом про внесенні розмінної монети до каси ККМ


2. Операційна робота з ведення касових операцій в касі ККМ.

Протягом дня формуються касові чеки (Документи «Чеки ККМ»). Далі, в кінці, дня виконується обробка «Закриття касової зміни», мал. 6.

Мал. 6. Обробка «Закриття касової зміни».


Ця обробка формує документ «Звіт про роздрібні продажі» (мал. 7) і одночасно видаляє документи «Чеки ККМ» за поточну дату. 


Мал. 7. Документ «Звіт про роздрібні продажі». 

Після формується прибутковий касовий ордер з видом операції «Прийом роздрібної виручки». У документі вказується сума виручки, сума повернень, мал. 8.


Мал. 8. Прибутковий касовий ордер по приходу виручки з ККМ в касу.Мал. 9. Руху за планом рахунків прибуткового касового ордера надходження виручки від роздрібних продажів по ККМ. Надходження коштів на 301 рахунок.


Ордер виконує руху по 301 рахунку, мал. 9 - це відображається записом у касовій книзі, як надходження коштів, мал. 10.


Мал. 10. Касова книга, де залишок на початок дня = 1000, 100 - видача розмінної монети на касу ККМ, 10 - надходження виручки з каси ККМ.

Якщо необхідно повернути в касу, видану розмінну монету, яка числиться на відокремленому підрозділі «Каса ККМ», то виконується прибутковий касовий ордер на основну касу з каси відокремленого підрозділу, мал. 11.


Мал. 11. Повернення в касу розмінної монети з каси ККМ, які числяться на відокремленому підрозділі «Каса ККМ»
Компанія «ЕНСІТІ»
www.nct.ua
info@nct.uaПовернення до списку